Technické služby Staré Město, příspěvkové organizace

Technické služby Staré Město, příspěvkové organizace
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město

IČ: 09487930
IDDS: c543v6q

Zřizovatelem je Město Staré Město

Ředitel příspěvkové organizace

Bc. Martin Sýkora
E-mail: reditel@tssm.cz
Telefon: 602724378