Naše činnost je zaměřena především na provoz technických služeb ve městě Staré Město.

Čištění a úklid města 

 • Úklid na sběrných místech odpadu a vývoz odpadkových košů
 • Úklid exkrementů
 • Strojní a ruční čištění komunikací a veřejných prostranství
 • Likvidace černých skládek

Údržba a zakládání zeleně

 • Péče a údržba stávající zeleně – sečení trávy, prořezání, stříhání, zalévání, hnojení, postřiky
 • Vyřezávání náletů a kácení stromů
 • Zakládání nové zeleně včetně parkových a sadovnických úprav
 • Zpracování zbytků zeleně a dřevní hmoty
 • Výsadba, umístění a péče o květinovou výzdobu včetně výsadby v květináčích

Správa, oprava a údržba městského mobiliáře

 • Zajištění provozu, údržby a oprav dětských hřišť a veřejných sportovišť včetně pravidelných kontrol a potřebných revizí
 • Umístění, údržba a opravy laviček, odpadkových košů, drobných parkových staveb a obdobného městského majetku
 • Péče o sochy a památníky v majetku města

Místní komunikace

 • Opravy, údržba a péče o místní komunikace, parkovací plochy, chodníky a veřejná prostranství
 • Zajištění komplexní zimní údržby
 • Správa, oprava, údržba a obnova svislého a vodorovného značení místních komunikací, chodníků, parkovišť, orientačního systému města a uličního značení
 • Úklid, údržba a opravy autobusových zastávek
 • Opravy a údržba zábradlí a svodidel
 • Opravy a údržba kanalizačních vpustí

Zajištění provozu sítě veřejného osvětlení, světelné signalizace a veřejného rozhlasu

 • Údržba a opravy veřejného osvětlení, světelných bodů, světelné signalizace a veřejného rozhlasu
 • Instalace nových, údržba a opravy stávajících, demontáž nepotřebných sloupů
 • Instalace a demontáž slavnostního osvětlení
 • Umístění reklamních a informačních panelů na sloupech veřejného osvětlení
 • Zajištění vánoční výzdoby města