Naše činnost je zaměřena především na provoz technických služeb ve městě Staré Město.

  • úklid okolí sběrných míst, svoz odpadkových košů
  • likvidace černých skládek
  • zimní údržba komunikací
  • údržba městské zeleně
  • správa dětských hřišť
  • správa mobiliáře, dopravního značení a světelné signalizace
  • opravy a údržba místních a účelových komunikací, parkovišť, cyklostezek a veřejných ploch
  • opravy a údržba dešťových vpustí
  • opravy a údržba veřejného osvětlení, instalace vánočních výzdob